”11 esențe pentru T.”, de Vali Nițu
La Editura Bibliotheca din Târgoviște a apărut volumul de poezii  ”11 esențe pentru T.”, de Vali Nițu.

În prefața cărții, Octavian Soviany spune: ”suflet elegiac și meditativ, Vali Nițu construiește, în cel mai recent dintre volumele sale de versuri 11 esențe pentru T., alcătuit din 11 cicluri cu titluri simbolice, legate de experiențele umane fundamentale o poveste de dragoste, ” pictată pe pânză de suflet” în care al treilea personaj este timpul: ”o noapte sălbatică/domesticită cu desenul trupului/ iubire târzie/ din  propriu-mi carusel/ mister în cartea albă”. ***
liniște
în ora de suspine
sosește sentimentul
și se logodește până la înțelegere
cu privilegiul cunoașterii
într-o posibilă nuntă
pentru a trăi bucuria sinelui
cu mireasa absolutului
depinde de secunda multiplicată
într-un rost
o singură femeie
iată
un singular fericit
o clipă de maturitate.   ( 11 suspine pentru T.-2-)

***
încerc să opresc visele
separându-le cu o linie imaginară
de nesomn
mă biciuiește caligrafia nonvalorilor
ca pe o definiție a conștiinței
mă ridic precum o pasăre
cu nume cunoscut
aripile-mi cresc
pregătite de zbor
îmi aplec doar capul în palme
și-l sprijin
ca mod de viață
niciodată plecat
trăiesc.   ( 11 trăiri pentru T.- 7-)

***
privesc înainte să pot merge
la bordul unui jurnal
posibil și pentru o lacrimă
dintr-o căutare mută
stau
cine știe cu adevărat cât
dar asta este o altă poveste
o adiere de vânt
prin albastrul din roata timpului
undeva în univers
o stare. ( 11 versuri pentru T. -6-)

Vali Niţu s-a născut la 12 noiembrie 1952, în Ungureni, Dâmboviţa. Absolvent al Facultăţii de Drept, masterat în Administraţie Publică Europeană, apoi Facultatea de Ştiinţe Juridice Sociale şi Politice – Profilul – Ştiinţe ale Comunicării – Specializarea Jurnalism. Absolvent al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic – Universitatea Tehnică Cluj – Napoca. Obţine definitivatul în învăţământ, profesor I la Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca. Urmează Şcoala Doctorală şi susţine public teza de doctorat cu tema „Reengineering în media românească”, obţinând titlul de Doctor în Ştiinţe Economice – Management. În anul 1999 este director adjunct al săptămânalului „Oglinda dâmboviţeană”, unde publică articole pe teme sociale şi politice. În anul 2000 îşi lansează propriul ziar, IMPACT – ca şi numele societăţii pe care o conduce, ca unic asociat. Abordează în paginile săptămâ­nalului „Impact dâmboviţean” teme sociale, politice, culturale. Acum este funcţionar public la Primăria Municipiului Târgovişte – Şef Serviciu Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul. Este vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, al Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români (A.C.S.R.), al Societăţii Culturale Româno-Indiene (RICA) din anul 2007, membru al Academiei Internaţionale „Mihai Eminescu” şi al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Membru fondator al revistei „Aşii vâlceni”, „Impact de Vâlcea” în anul 2003. Editează începând cu anul 2005 „Aşii dâmboviţeni”, „Suplimentul Impact”, „Rebus Impact”. Unul dintre autorii lucrării ştiinţifice „Enciclopedia oraşului Târgovişte”, 2011. Editorialist al revistei „Aşii români” din Germania, senior editor la ziarul „Vocea Ta” din Germania, colaborator al Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români (poeme în limbile română, franceză şi engleză în revista Destine Literare). Este publicat cu poezii în revistele de cultură: „Poezia” – Iaşi, „Vatra Veche” – Târgu Mureş, „Dor de dor”, „Semne”, „Singur”, „Pro Arme”, „Amurg sentimental”, „Constelaţii diamantine”, Nord literar”, „Oglinda literară”, „Litere”. Revistă lunară de cultură a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, „Impact cultural”, colaborator al Asociaţiei Culturale Agora Romagna Latina din Canada, publică pe www.poezie.ro, din anul 2003.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu